✅ Påverka på högre nivåer.
✅ Delta i eller skåda debatt- och taltävlingar.
✅ Intressanta föredrag. 
✅ Utbyta erfarenheter med medlemmar från andra kammare (lokalföreningar).
✅ Resa till nya platser.