Valvakan är ett projekt som JCI Mariehamn har drivit sedan 1970-talet. Projektet innebär att JCI Mariehamn arrangerar valvaka samt rapporterar det preliminära valresultatet gällande lagtings- och kommunalvalet på Åland. Val hålls vart fjärde år och infaller nu närmast söndagen den 15 oktober.

Under åren har valvakan på olika sätt utvecklats och den kanske största milstolpen hittills var år 2007 då JCI Mariehamn var med och utvecklade ett valrapporteringssystem. I år kommer även Barnens Val att hållas. Det lanserades vid senaste val 2019 och var mycket uppskattat. Det handlar om att öka intresset och förståelsen för val redan hos barn för att på så vis visa hur viktigt det är att använda sin rösträtt.

Valvakan 2023 ordnas på Alandica i Mariehamn. Projektledare för projektet Valvakan 2023 är Alexandra Sandberg och projektgruppen består av åtta personer.

Önskar ni mera information om projektet kontakta projektledare Alexandra Sandberg, alexandra.sandberg@jci.fi.