Kammarens valmötet närmar sig…

Styrelsearbetet är intressant och lärorikt, det är ett bra sätt att få mer insikt i kammarens och JCIs verksamhet. Styrelsearbetet är också en bra ledarskapsskola, och helt klart en bra merit och erfarenhet i arbetslivet. JCI Mariehamns styrelse består av åtta ledamöter, dom olika posternas uppgifter och ansvarsområden är:

PRES(ident)
Är den som styr kammarskutan på hemmaplan, och representerar kammaren och våra intressen på bortaplan. PRES-året är ett minne för livet och en ypperlig ledarskapsskola, man kan nog likna PRES-posten med att vara VD för ett mindre företag.

VP1/IND(ividual)
Förste vice ordföranden är PRES stand in och den som leder styrelsemöten ifall PRES inte kan vara närvarande. IND innebär att man är ansvarig för skolningar, företagsbesök och att vi har möteslokal för föreningsmöten.

VP2/INT(ernational)
Andre vice ordförande är kammarens twinningansvariga och den som sköter kammarens internationella kontakter. INT informerar också om resor, konferenser och annat som händer utanför kammaren.

VP3/LIO
Tredje vice ordförande är kammarens LIO – Local Information Officer. LIO ansvarar för kammarens kommunikation och information. Hemsidan, veckobrev, fotografering, kammarbladet och våra sociala media kanaler hör till ansvarsområdena.

TREAS(urer)
TREAS är den som har koll på kammarens finanser. Betalning av fakturor, utbetalning av ersättningar och kontroll av inbetalningar hör till dom löpande TREAS-uppgifterna. Inför verksamhetsåret gör TREAS upp en budget tillsammans med PRES och styrelsen, när året är slut är det TREAS som ansvarar för bokslut och att våra verksamhetsgranskare granskar det som ska granskas.

SECY
SECY är styrelsens sekreteterare och ansvarig för administrationen inom kammaren. SECY är den som har hand om protokollen från föreningsmöten, aktivitetslistan och att vi har rätt kontaktuppgifter till våra medlemmar. SECY är också den som har koll på ordförandeklubban och den röda boken.

MC
Master of Ceremonies är kammarens egna festfixare. MC är den som ansvarar för kammarens fester – allt från lokal och mat till anmälning och betalning. MC är också den som ansvarar för bokning av kammarluncher och after work, vintersportdagen och julbastun är det också MC som fixar.

IPP
IPP är föregående års PRES. IPPs roll är att stötta och supporta PRES och resten av styrelsen. Till IPPs ansvarsområden hör valberedningen inom kammaren, dvs att se till att kammaren har kandidater till styrelseposterna på valmötet i oktober.

 

Text: Harriet Bodö, IPP