JCI Networking torsdag 10.12

OBS inställt, nytt datum presenteras inom kort. 

Välkomna på kammarens första JCI Networking träff torsdag 10.12 kl 15:00 på hotell Pommern! Tanken med evenemanget är att nuvarande och fd medlemmar ska träffas, nätverka och lära känna varandra. Tänk vad mycket JC-erfarenhet och kunskap det finns på Åland och vilket nätverk vi har tillgång till!

Programmet för JCI Networking ser ut så här
15:00-15:30 Mingel och registrering
15:30 Ledarskapsföresläsning med Thomas Lundberg från Crosskey
16:45 Kaffe och smörgås
17:15 Paneldiskussion med temat Vad har JCI gett mig? Varför är föreningsaktivitet viktigt vid rekrytering?
18:00 Middag (frivillig och på egen bekostnad)
Sista anmälningsdag till JCI Networking är måndag 7.12.

Du anmäler dig via den här länken

Välkomna!
Haija
Projektledare för JCI Networking 2015

10827966_10152833015652459_3437514318724823996_o

Läs mer

JCI Mariehamns ordförande får distriktspost

Terhi Metsola är i år JCI Mariehamns ordförande. På JCI Finlands valmöte som hölls i Levi 9-10 oktober valdes Metsola bland tre kandidater till koordinator och vice ordförande för JCI Finland distrikt A:s styrelse. JCI Finland är indelat i fyra olika distrikt, A, B, C och D, och av dem är distrikt A det största distriktet sett till medlemsantalet med totalt 850 medlemmar och 24 lokala juniorhandelskammare. JCI Mariehamn hör till distrikt A som sträcker sig genom södra Finland från Åland till Borgå.

Som koordinator är Metsolas uppgift att stötta lokala kammarens styrelsearbete och deras medlemmar, koordinera JCI Finlands nya samarbetsprojekt och utveckla distriktets verksamhet.

Metsola har varit aktiv i JCI i 7 antal år och var tidigare medlem i JC Vihti, i och med flytten till Åland år 2012 engagerade Metsola sig i JCI Mariehamn.

Terhi_Metsola_JCI

Läs mer

Projektledarintervju: Ledare för en dag

BERÄTTA KORT OM PROJEKTET DU LEDER:

Ledare för en dag handlar om att en ungdom får följa med en ledare på jobbet en vanlig arbetsdag. Syftet är att ungdomen ska lära sig mera om ledarskap och få en inblick i hur det är att vara ledare. Projektet genomfördes för första gången på Åland 28 oktober 2015. Totalt deltog fem ledare och fem ungdomar.

HUR STOR ÄR DIN PROJEKTGRUPP:

Projektgruppen består av undertecknad samt Helena Erä-Esko och Olof Collin.

BERÄTTA VAD NI JOBBAR MED JUST NU I PROJEKTGRUPPEN:

​Ledare för en dag genomfördes i onsdags, det vi jobbar med nu är att samla in feedback från de som deltog, utvärdera och skriva projektrapport.

​VAD ÄR DET BÄSTA MED ATT ENGAGERA SIG I JC-PROJEKT:

Det bästa är känna att man på något sätt gör skillnad och gör något bra för andra människor. Jag tycker också att jag lär mig många nya saker och får värdefulla kontakter. Det är roligt och givande att jobba med JC-projekt och jag ser fram emot att engagera mig i flera JC-projekt framöver.

/Susanne Olofsson, projektledare ledare för en dag 2015

Projektgrupp Ledare för en dag

Projektgruppen

Läs mer

Valvaka 2015

JCI:s valvaka 2015 är precis runt hörnet och det kommer bli stort – föhandsbiljetterna är redan slutsålda!

300 platser för intresserade politiker och andra har bokats för middag och möjligheten att följa det spännande valet LIVE från projektordukar och stor-tv:n på Alandica.

Allmänheten är välkommen till valvakan – den är öppen för alla och inträdet är gratis. Vem som helst har möjlighet att följa valet live på plats.

För den som sitter hemma går det att följa valet digitalt på hemsidan www.valvaka.ax Där kommer alla resultat att publiceras för alla att ta del av.

Konferencier är Edgar Öhberg, JCI Mariehamns första hedersmedlem och Nina Danielsson, senator från JCI Mariehamn.

Text: Rasmus Basilier, projektmedlem

Läs mer

Projektledarintervju: Valvakan

Intervjuserien om projekten som vi driver inom JCI Mariehamn fortsätter och den här gången får vi veta mera om Valvakan. Alexander Östergård är projektledare för Valvakan och här berättar han mera om projektet.

Berätta kort om projektet du leder:

Valvakan är ett projekt som JCI Mariehamn har drivit sedan 1970-talet. Valvakan är alltså ett projekt där JCI Mariehamn arrangerar en valvaka som rapporterar det preliminära valresultatet gällande lagtings- och kommunalvalet på Åland. Val hålls vart fjärde år och infaller nu närmast söndagen den 18 oktober. Under åren har valvakan på olika sätt utvecklats och den kanske största milstolpen var år 2007 då JCI Mariehamn var med och utvecklade ett valrapporteringssystem. Det innebär att vi kan erbjuda hela världen det preliminära valresultatet redan under valkvällen. Vi får uppgifterna från de olika valnämnderna och publicerar dem. Det är det preliminära valresultatet som vi publicerar, detta eftersom de olika valnämnderna kontrollräknar alla röster.

Hur stor är din projektgrupp:

Inom projektet är vi sju personer.

Berätta vad ni jobbar med just nu i projektgruppen:

Inom projektet jobbar vi just nu med detaljplaneringen för själva valvakan samt att föra in data till det system som vi har. Vi har hållit projektlunchmöten varje vecka under hela hösten för att stämma av läget och fördela nya uppgifter inom projektgruppen.

Vad är det bästa med att engagera sig i JC-projekt:

Jag brinner mest för att engagera mig i de projekt som berör vårt samhälle i en positiv riktning. JCI Mariehamn har flera sådana projekt och de är till exempel 9 juni, julgranen, valvakan och Åland Tourist Map (i samarbete med ÅTM Ab). Det bästa med att engagera sig i JC-projekt är att man i de ovannämnda projekten kommer i kontakt med många människor och kan bygga vidare sitt sociala nätverk. Alla projekt behöver inte vara stora men att jobba med ett större projekt gör även att man får en bra relation till sina projektkolleger. Man lär sig mycket på det personliga planet eftersom man många gånger kommer från lite olika yrkesroller.

178089_10151945126034196_102988700_oProjektledare Alex
Läs mer

Snart är det dags för valmöte

Kammarens valmötet närmar sig…

Styrelsearbetet är intressant och lärorikt, det är ett bra sätt att få mer insikt i kammarens och JCIs verksamhet. Styrelsearbetet är också en bra ledarskapsskola, och helt klart en bra merit och erfarenhet i arbetslivet. JCI Mariehamns styrelse består av åtta ledamöter, dom olika posternas uppgifter och ansvarsområden är:

PRES(ident)
Är den som styr kammarskutan på hemmaplan, och representerar kammaren och våra intressen på bortaplan. PRES-året är ett minne för livet och en ypperlig ledarskapsskola, man kan nog likna PRES-posten med att vara VD för ett mindre företag.

VP1/IND(ividual)
Förste vice ordföranden är PRES stand in och den som leder styrelsemöten ifall PRES inte kan vara närvarande. IND innebär att man är ansvarig för skolningar, företagsbesök och att vi har möteslokal för föreningsmöten.

VP2/INT(ernational)
Andre vice ordförande är kammarens twinningansvariga och den som sköter kammarens internationella kontakter. INT informerar också om resor, konferenser och annat som händer utanför kammaren.

VP3/LIO
Tredje vice ordförande är kammarens LIO – Local Information Officer. LIO ansvarar för kammarens kommunikation och information. Hemsidan, veckobrev, fotografering, kammarbladet och våra sociala media kanaler hör till ansvarsområdena.

TREAS(urer)
TREAS är den som har koll på kammarens finanser. Betalning av fakturor, utbetalning av ersättningar och kontroll av inbetalningar hör till dom löpande TREAS-uppgifterna. Inför verksamhetsåret gör TREAS upp en budget tillsammans med PRES och styrelsen, när året är slut är det TREAS som ansvarar för bokslut och att våra verksamhetsgranskare granskar det som ska granskas.

SECY
SECY är styrelsens sekreteterare och ansvarig för administrationen inom kammaren. SECY är den som har hand om protokollen från föreningsmöten, aktivitetslistan och att vi har rätt kontaktuppgifter till våra medlemmar. SECY är också den som har koll på ordförandeklubban och den röda boken.

MC
Master of Ceremonies är kammarens egna festfixare. MC är den som ansvarar för kammarens fester – allt från lokal och mat till anmälning och betalning. MC är också den som ansvarar för bokning av kammarluncher och after work, vintersportdagen och julbastun är det också MC som fixar.

IPP
IPP är föregående års PRES. IPPs roll är att stötta och supporta PRES och resten av styrelsen. Till IPPs ansvarsområden hör valberedningen inom kammaren, dvs att se till att kammaren har kandidater till styrelseposterna på valmötet i oktober.

 

Text: Harriet Bodö, IPP

Läs mer

Vill du bli provmedlem?

Är du intresserad av ledarskap, nätverkande, företagsamhet och internationalisering?

JCI Mariehamn är en 50-årig förening för unga ledare och entreprenörer, eller blivande sådana. Vår verksamhet består av skolningar, projekt och andra föreningsaktiviterer. Varje år tar vi in provmedlemmar till föreningen. Att vara provmedlem innebär att man under ett års tid får möjlighet att bekanta sig med JCI (Junior Chamber International) för att se om det är något man tycker är intressant och givande.

Under ditt provmedlemsår kommer du att delta i ett visst antal möten, delta i minst ett projekt, åka på en JCI skolning eller konferens utanför Åland, samt ordna en provmedlemsfest tillsammans med de andra provmedlemmarna. Om man uppfyller dom kraven och känner att JCI Mariehamn är en intressant förening kan man bli ordinarie medlem efter provmedlemsåret.

Nu tar vi in nya provmedlemmar. Sista ansökningsdagen är den 10.10.2015. Läs mer om hur du ansöker här.

Vi ordnar även en öppen informationsträff, kom och träffa oss, anmäl dig här.

Läs mer

Startmöte 29.8

Årets startmöte hölls i Ålands Näringslivs lokaler där vi började med  Google-skolning och JCI skolning som våra medlemmar höll. Vi fortsatte med föreningsmöte innan vi gick till ÅSS och avnjöt en god middag i trevligt sällskap.

 

FullSizeRender

 

IMG_5001 kopia

Läs mer