Online i stugan

Ett projekt som ska bredda WIFI tillgängligheten på Åländska stugbyar till förmån för turismen, stugbyarna och det åländska samhället.

Projektgruppen består av Tommy Kalmer, Gustav Blomberg och projektledare Kristian Grönlund.

Kontakta projektgruppen: onlineistugan@gmail.com