Tillbakablick inom kammaren

 

 

JCI Mariehamn – 50 år av aktivitet, en film av Peter Ekholm

1964

PRES Bengt Öfverström

Måndagen den 2 november kl.19.30 i Socis samlades 11 personer på kallelse av Bengt Öfverström. Den 10 november sändes medlemsanhållan till Centralförbundet. Styrelsen konstituerar sig den 19 november. I JC Finlands valmöte i Jyväskylä deltog totalt 73 pers.

1965

PRES Bengt Öfverström

Stadgarna antogs 4 februari. Nya medlemar togs in och en medlem avgick pga ålderstrecket. MJC skickade skrivelse till Mariehamns flygfält beträffande 2 st soptunnor som ansågs vara oestetiska.

Kommittéer bildades: Finanskomm. med Ingmar Eriksson som ansvarig, PR-komm., Helge Sölgén, Komm. för lokala samhällsfrågor, Curt Carlsson, Handels- och Industrikomm., Sven Lemberg, Internationella komm., Justus Harberg, Komm. för ungdomsfrågor, Sigvard Helin, Ledarkomm., Olof Salmén.

1966

PRES Sven-Erik Johansson

Kontakt togs till JC-Swedens pres. Enckel, resulterade i prenumeration på JC-nytt. Centralförbundet i Finland kom på besök. Kommittéarbetet fortsatte. Nytt projekt: Sälj Din Stad. Ekonomin i föreningen betecknades som stabil. Balansen uppgick till 420 mark.

1967

PRES Sven-Erik Johansson

Projektet Ungdomsfullmäktige förverkligades vilket uppmärksammades i Finlands TV. Första företagsbesöket: Plasto. Anhöll om att arrangera nationellt årsmöte i Mariehamn. Fick löfte från Ålands Handelskammare att sända JC-representanter till deras möten. Utbyte av protokoll mellan JC-föreningarna i Tammerfors, Åbo och Mariehamn.

1968

PRES Rainer Lönn

Finlands årsmöte arrangeras i Mariehamn 29-31 mars med sammanlagt 267 deltagare med värlsdpresidenten Abrovard i spetsen.

Stadgarna revideras. Val av Ungdomsfullmäktige. Föredrag på månadsmötena införs. Började diskutera närvaroplikt på mötena – minst 50% annars uteslutning. Närvarostatistiken började.

Kommittéarbetet låg nere pga av årsmötesprojektet. Bengt Öfverström blev kammarens första senator.

1969

PRES Sigvard Helin

Henrik Gustavsson besökte Europakongressen i Göteborg.

Två kurser med sammanlagt fyrtio deltagare genomgick ”Business English” i JC:s regi. Genomfördes enkäten ”Vart vill stadsborna placera skattepengarna”. Utbyte av verksamhet med Västerås JC. Medlemskartotek. Närvaroprocent 58,5%!! Socis ”inställning” till JC ledde till byte av mötesplats till Hotell Esplanad.

1970

PRES Roger Rothberg

Medlemmarna Sven Lemberg, Hasse Svensson, Henrik Gustavsson och Roger Jansson åker på svarsvisit till Västerås JC. Kammaren sände ett telex till JC-Finlands årsmöte beträffande tvåspråkigheten. ”Nattivalen” hålls i Mariehamn: MJC tar vid då vallokalerna stängt, en början till kommande valvakor.

1971

PRES Roger Jansson

Livliga månadsmöten med föredrag av medlemmarna. De olika kommittéerna förberedde mötena. MJC blev remissinstans för landskapets utvecklingsdelegation. Nya stadgar antogs. Den första riktiga valvakan hölls på Socis (landstings- och kommunalval) 18 oktober. Sedan dess har MJC bevakat samtliga ovanstående val, samt riksdagsmanna- och elektorsval.

Förhållandet till Centralförbundet är spänt – MJC vägrar betala för JC-Uutiset.

Maj Britt Lind och Agneta Mannberg första kvinnliga medlemmarna i MJC.

1972

PRES Hasse Svensson

”Svenskt seminarium” vi JC Finlands årsmöte med Hasse Svensson som deltagare. Livliga månadsmöten med många omröstningar, t ex omröstning vid val av rösträknare! Förslag om Nordiskt JC-center på Åland. Förslag om kongresshotell på Åland – Nordcenter.

Roger Jansson medlem i centralförbundets prisnämnd medan Runar Sandberg valdes in i MJC för andra gången. Jubelshow på Miramar och Neptun då självstyrelsedagen firades med buller och bång.

1973

PRES K-G Eriksson

Ett tjugotal medlemmar reste för att hälsa på Stockholms JC. Kommitté-indelningen avslutas 1973. JC Finlands distriktsordförandemöte i Mariehamn. Kammaren registreras och vårt eget standar delas ut för första gången. ”Karneval” på Lilla Holmen drar igång, vilket blir en av sommarens höjdpunkter.

1974

PRES Erolf Fellman

Besök vid svenska och isländska konsulaten. Stordebatt ordnas med ”Årets inkomspolitiska helhetslösning” som tema. Stockholms JC gästar MJC:s kräftskiva på Solhem. Karneval på Lilla Holmen även denna sommar.

1975

PRES Rune Karlström

Besök vid Sovjetunionens konsulat. Stordebatt: ”Den åländska regionalpolitiken och arbetskraftsproblemen”. Valvakor och Karneval. Tidningen JC-vinklingen utkommer.

1976

PRES Erling Gustavsson

Centralförbundets arbetsordning övergick till projektarbete (typ MJC). Aktiespararklubbar startades. Den första ”LEAP-kursen” hölls, vilket betecknades som årets bästa evenemang. Många företags- och studiebesök arrangerades. Åbo JC (ca 70 personer) besöker MJC. Distriktsmötet hålls i Mariehamn och Karnevalen går av stapeln även detta år på Lilla Holmen.

1977

PRES Kjell Jahrén

Besök hos JC-Sweden. Folke Sjölund invald i centralförbundets styrelse. Debatt:”Strejkåret 1977 i fackföreningens eller medlemmarnas intresse”. Andra LEAP-kursen hålls. MJC deltog för första gången vid samtliga nationella möten + båda distriktsmötena. Projekt Årsmöte 1979 drar igång.

1978

PRES Nils O. Lundberg

JC-Swedens styrelse på besök. JC Finlands president på besök. MJC gör resor i både väster och österled (10 olika besök). Pris för aktivaste kammaren i Kuusamo. JC grundkurs och LEAP-kurs arrangeras igen, samt prisbelönta kursen i ekonomi för sjöbefäl. Erling Gustavsson blir senator.

1979

PRES Jarl Danielsson

JC Finlands årsmöte hålls i Mariehamn med 700 deltagare, samt JCI Vice Pres Fransisco Dy från Filippinerna. Vänkammarkontakt med Mölndals JC etableras. Kammaren har 15 års jubileumsfest. Valvakor arrangeras traditionellt. Försöket att ändra JC Finland till enbart finskt namn stoppas av MJC. Arkivutrymme vid Nygatan 19 (ÅAB:s lokal, ”Måsen-huset”).

1980

PRES Kjell Clemes

Vänkammarkontakterna med Mölndal och Sarpsborg (Norge) utökas. JC-Bollnäs på besök. MJC ordnar internt mästerskap i mini-golf. Sommarträff i Hellö Geta hos Kjell Clemes. Service-Åland

kartan startar. Mariehamn föreslår namnändring till ”Jaycees Finland” i förbundet.

1981

PRES Patrick Donner

Besöker Mölndals 10-års jubileum. Håller vinkurs på m/s Prinsessan, åker på skidresa till Bollnäs, har MJC-Olympiad på Remmaren i Kumlinge. Sommarträff i Hellö. 20 JC:s deltar i ”Företagsspel”. MJC startar JC-Is genom att teckna andelar och leda projektet. Kjell Clemes är medlem i juryn för ”Tuottava Idea”. Jullunch ordans tillsammans med Lions.

1982

PRES Dick Ekström

LEAP-kurs ordnas igen, samt ”Management by result”. Patrick Donner vald till distriktsordförande, samt väljs även till ordförande vid JC Finlands årsmöte i St Michel. Nya stadgar antas för kammaren. Föreningens valmöte hade inslag av presidentkampanj á la USA. 37 av kammarens 39 medlemmar deltog i valmötet. Sommarträff hos Trygve Eriksson. Nils O. Lundberg väljs in som revisorssuppleant i förbundsstyrelsen. Folke Sjölund blir senator.

1983

PRES Mikael Johansson

Kurs i ”Gör din stämma hörd”. Dick Ekström fick NP-Dennis priset. I Europakongressen i Aberdeen deltog 17 MJC:s. P. Donner fungerar som distriktsordförande medan Kai Uotila är RIO. K-G Eriksson vald till revisorssuppleant i förbundsstryrelsen. MJC bildar aktiebolag för projektet ”Lokal TV”. Sommarträffen hos Kjell Clemes.

1984

PRES Peter Grönlund

Projektet JC-Is finner formerna. Lokal-TV testsänder under hösten. Mycket diskussioner om kammarens målsättning och verksamhet. Deltagare i JC-Golfturneringen erhåller aktivitetspoäng!

1985

PRES Trygve Eriksson

13 JC:s blev klokare på kursen ”Använd huvudet bättre”. Priset för bästa produktiva idé (Idékvarnen) delas ut till Ab Chips för djupfrysta potatismosen. Nya polishuset besöktes (alla kom hem). Valmöte-87 kampanjen inleds på allvar. Distriktets LOM-skolning arrangeras av MJC på Eckerö Turisthotell (69 delt.) Sommarfest hos Trygve och Pia på Flatö varvid deltog 55 personer + 3 hundar och tre JC-familjer från Västerås. JC-Isbana invigdes 29 december.

1986

PRES Edgar Öhberg

Folke Sjölund viceordf. i JC-Finlands Senat.

1987

PRES Henrik Nordström

Företagsbesök på månadsmötena. Det stora projektet för året var Valmöte -87 med närmare 1.400 deltagare. Peter Grönlund var möteschef och hela kammaren med följeslagare ställde mangrant upp. Birka JC på besök 3 gånger. Trygve och Pia ordnar återigen sommarträff. Denna gång byts fiskmenyn ut mot ”Helstekt gris á la Koroleff”. En grupp Senatorer från Västerås bevistar festen.

Mycket hård och fin presidentvalskampanj på hösten.

1988

PRES Leif-Anders Mattsson

”Service-Ålands” vara eller icke vara diskuteras livligt (än en gång). Anses gå av sig självt och att nya inkomstbringande projekt bör formuleras. Vinter-Åland projektet startar, liksom JC-Golf turneringen ”JAGTEN”. Sommarträffen hos Koroleffs på Andersö. Peter Grönlund blir senator.

1989

PRES Kai Uotila

Distriktsmöte i Mariehamn med ca 100 deltagare. Internationella projektet ”Save The Baltic Sea” får sin början. Frukostklubben arrangerar Investeringsmässa.

1990

PRES Bertil Bergens

Kai Uotila är centralförbundets GLC. Teaterresa till Stockholm. Birka JC ordnar JC-grundkurs i Mariehamn, samt MUMS-konferens i Stockholm med deltagare från MJC. Frukostklubben ordnar kurs i Kroppsspråket med 80-tal deltagare. JC-Uppfinningen startar liksom Företagskatalogen (Videofilm som presenterar Åland och det sponsorerande företaget). Alpo Mikkola och Hans Lang erhåller pris för bästa produktiva idé ur statsminister Harri Holkkeris hand (Småtonnageföreningen, samhällsklassen) i St Michel, där även Kai Uotila blev senator.

1991

PRES Tiina Sovela-Björklund (kammarens första kvinnliga president)

1150445_10151817152186442_2137424403_o

Miljödag med utställningar och debatter arrangeras under våren. Projektet fick även pris vid årsmötet i Imatra. Tidningen ”Lilla Kammarbladet” utkommer. Frukostklubben ordnar Kommunikations och Kontorsmässa. Kammarorkestern grundas som en biprodukt ur sångboksprojektet. Vi har vinprovarkurs och Patrick Donner blir senator.

1992

PRES Bo Sjöblom

LOM-skolning i Mariehamn. Tiina Sovela-Björklund är distrikt 2:s RIO. Projektet Östersjöns Marina Miljö får senatens pris. Isfest i idrottsparken till förmån för JC-Is. Kammaren får en Presidentkedja donerad av Sparhallen. MJC ordnar en auktion av företags ”hyllvärmare”. Påskfest. Mölndals JC besöker startmötet. Sommarfest hos familjen Kalmer på Trebollan. Skidresa till Romme Alpin.

Edgar Öhberg blir hedersmedlem.

1993

PRES Peter Wideman

Debatt ”Eget skattesystem för Åland – Himmel eller helvete”. EU-information på månadsmöten.

Los Kongos med doapojkar och danserskor uppträder vid Nationella årsmötet i Tavastehus och valmötet i Nyslott; Årsmöte-95 börjar marknadsföras. Keramikgudingen börjar säljas till förmån för Östersjöns Marina Miljö. Save The Baltic Sea-gruppen har möte på Åland. En undervattensvideokamera doneras till Husö Biologiska Station. Stockholm JC på besök.

Karl-Göran Eriksson blir hedersmedlem

1994

PRES Mikael Lönnqvist

Kammaren fyller 30 år och historik utges. EU-diskussioner och studiebesök på månadsmöten.

Årsmöte-95 projektgruppen arbetar intensivt under Tiina Sovela-Björklunds och Leif-Anders Mattssons ledning. MJC tilldelas arrangemanget vid årsmötet i Uleåborg. Mikael Lönnqvist vinner taltävlingen både på distrikts- och nationell nivå och representerar Finland vid europakongressen i Haag. Provmedlemskap införs i MJC. ME-Group donerar 10.000 FIM till Save The Baltic Sea. Projektet Mentorskap påbörjas. JC-Is projektet smälts ned, ny ishall byggs.

1995

PRES Tom Forsbom

Traditionsenlig valvaka hålls vid riksdagsmannavalet resp. lagtings- och kommunalvalet. Nationellt årsmöte arrangeras av MJC. Projektet JC-Uppfinningen genomförs i åtta yrkesinriktade skolor. Svenska språket är på tillbakagång inom JC Finland och MJC efterlyser bättre uppfyllande av verksamhetsdirektiven hos centralförbundet. Senatorerna arrangerar diskussion under temat ”Näringslivet på Åland idag och dess framtidsutsikter”. Kontakterna med Sveriges JC och Stockholms JHK utvecklas. Östersjöns Marina Miljö donerar en Buster till Husö Biologiska station. Leif-Anders Mattsson blir senator.

1996

PRES Marina Lindqvist

Ny möteslokal och arkiv på Sandåsvägen tas i bruk. Kontors- och kommunikationsmässa arrangeras. MJC medverkar i miljödagen på Torget. Projektgrupp för att öka det svenskspråkiga materialet i JC Uutiset tillsätts. Nybörjarkurs samt kammarmästerskap i golf arrangeras. Twinninglunch med Stockholms JHK hålls på m/s Mariella. JC-grundkurs arrangeras för nya medlemmar. NP Rauno Lehtimäki gästar startmötet och tilldelar Henrik Nordström senatorstiteln.

1997

PRES Stefan Blomqvist

Medlemmen Johan Eriksson initierar projektet Nordiskt Tax-Free Seminarium, som på hösten hålls för första gången. Östersjöns Marina Miljö genomför motorvärmarkampanj. MJC donerar 10.100 mark till föreningen Hela Sjön. Sommarfesten gästas av Sveriges NP 1998 Annika Thorberg. MJC tilldelas pris för bästa regionala samarbete med finska Posten. Prisbelöning även på europakongressen i Reykjavik för flest förstagångsdeltagare från en finländsk kammare. Spelet World Trade Games inköps. MJC får hemsida på Internet.

1998

PRES Susanne Eriksson

Nordiskt Tax-Free Seminarium samt Kontors- och kommunikationsmässan arrangeras. Stor ledarskapsskolning hålls. MJC:s hemsidor utvecklas och får egen adress. Rekryteringsmässa arrangeras för företag och studerande. Föreläsning kring rubriken ”Att tala är guld” hålls samt praktisk skolning i muntlig framställning. MJC besöker Torneå kammare. Vinprovning med efterföljande diskussion kring kammarens framtida verksamhet och inriktning hålls. Vårutfärd till Nåtö, sommarfest på Silverskär samt Luciamiddag arrangeras för hela familjen.

1999

PRES Veronika Johansson

Tom Forsbom fungerar som RIO i region 2. NP Stefan Höglund gästar årsmötet och tilldelar Tiina Sovela-Björklund senatorstiteln. Gemensamt valmöte för region 2 och 9 arrangeras av MJC. Valvaka med nya grepp hålls vid riksdagsmannavalet resp. lagtings- och kommunalvalet. Valenkät på Internet genomförs i samarbete med Ålands Radio. MJC arrangerar. World Trade Games spelas vid Sveriges JC:s vårkongress i Mariehamn. MJC tilldelas Senatens Pris för Nordiskt Tax-Free Seminarium och donerar priset till Röda Korset. De fem senaste årens trötta tuppar inbjuds till startmötet. Kai Uotila väljs till Senatens viceordförande 2000.

2000

PRES Dan Mikkola

Jubileumsår, alla gamla Jaycees inbjudna till årsfest på Nautical, 100 deltagare!. Tema ”Kropp och själ” – kammaren började med innebandyträning en gång i veckan. MJC beslöt att söka nationellt valmöte 2002. JC mot narkotika drogs igång. Nordiskt Tax-Free Seminarium ordnas för fjärde gången, succé igen! ServiceÅland-kartan förnyas. Livligt resande, 12 deltagare vid EC i Oostende och 8 vid WC i Sapporo samt stark representation nationellt och i distrikt 2. Kai Uotila finska senatens ordförande.

2001

PRES Ben Henriksson

IMGP1422

De fyra P:na – Plikt, Progress, Pleasure och sPirit – stod som ledstjärnor för en varierad verksamhet. Under året väcktes twinningrelationen med Stockholms juniorhandelskammare till liv, och tre twinningträffar ordnades, bl a arrangerade vi World Trade Games vid en twinningträff i Stockholm. Vid årsmötet i Mäntsälä valdes Mariehamn till arrangör av valmötet 2002, och mycket av året präglades av förberedelserna och marknadsföringen för detta dubbelnationella valmöte. Mariehamn deltog aktivt i den nationella och internationella verksamheten, t ex EC i Tammerfors (17 delt.), WC i Barcelona (25 delt.), Sveriges o. Finlands nationella kongresser, Halmstads kräftbankett. Bland projekten kan nämnas Nordiskt Tax-Free Seminarium, ServiceÅland-kartan, JC mot narkotika och projektutvärderingsprojektet.

2002

PRES Ulrica Danielsson

De fyra essen – Vision, Värderingar, Ledningsfilosofi och Kärnkompetens – gick som en röd tråd genom kammarens verksamhet. Visionen för året ”Att engagera samtliga medlemmar och följeslagare så att MJC ordnar det bästa nationella valmötet någonsin” uppfylldes med råge och det gånger två eftersom mötet var för både Finland och Sverige. 800 personer deltog i mötet den 18-20 oktober som leddes av kongressgeneral Björn Hägerstrand. Tom Forsbom fick senatorsutmärkelsen under mötet. Skolningstemat under året var ”Ledarskap ur en personlig synvinkel”. Året var det mest aktiva någonsin hittills i kammarens historia, vilket märktes inte minst på resedeltagandet, bl.a. EC i Istanbul (12 delt.), WC i Las Vegas (18 delt.), nationellt årsmöte på Silja Symphony (9 delt.) samt deltagande på de flesta nationella distriktsmötena. Trots det enorma arbetet med valmötet drevs även projekten Service Åland, JC mot narkotika, Nordiskt Tax Free seminarium, Kammarsångboken, JC-Innebandy och Kammargolfen. Ben Henriksson fungerade som RIO i distrikt 2.

2003

PRES Lena Strömberg

Mariehamns Juniorhandelskammare r.f. – en 40-åring som inte blir utsparkad! 2003 var Mariehamns 40:e verksamhetsår och konstateras kan är att det är en mycket frisk och idérik 40-åring som existerar. Verksamhetsåret startade med målsättningen att det skulle vara ett år fyllt med fest (vett och etikett), föredrag (EQ) samt tillfällen till familjesammankomster (social kompetens)! Årets inriktning med ”EQ i fokus” var positivt och gav flera tillfällen till eftertanke och personlig utveckling. Antalet projekt under året var totalt nio  – varav två nya – därmed klarade kammaren av den interna målsättningen att hålla en hög aktivitet och verksamhet även efter ett stort mötesår som 2002 de facto var. Resandet var också flitigt och EC, WC, Lettland JC 10 års jubileum, Sveriges JC 50 års jubileum samt samtliga distrikts och nationella möten besöktes. Mariehamn JC märktes även på nationell nivå då kammaren fått en förbättring till stånd i hänseende till stadgarna gällande informationen på svenska. Kammaren skrev under 2003 också twinning-avtal med Stockholm JC och Riga JC samt arrangerat distrikt 2:s sommarakademi som besöktes av DP ’03 Jari Hapaniemi. Kammarens ekonomi förstärktes under året och gav ett positivt resultat till kammaren. Kammarens president Lena Strömberg var en av tre kandidater till distriktsordförande posten men förlorade i omröstningen. Hon blev sedan vald till Nationell projektledare för information.

2004

PRES Björn Hägerstrand

JCI Pargas 073 (1)

Temat för året var E4 (Entreprenörskap, Existens, Engagemang och Entertainment). Betoningen låg naturligtvis på Entreprenörskap som sedermera även blev JCI:s och JCI Finlands huvudtema. Under året startades entreprenörsprojekten STEG (STarta EGet) samt JC Business Connection i samarbete med våra JCI Riga och JCI Toompea. Även de traditionella projekten såsom NTFS, Service Åland och JC mot narkotika genomfördes samt för andra året i rad multi-twinning mötet Battle of the Baltic. Under året reste kammarens medlemmar frekvent både nationellt och internationellt, framförallt till EC Lausanne och WC Fukuoka. Kammaren var också först i Finland med att anamma JCI:s ”branding” kampanj genom att byta namn till JCI Mariehamn. Kammaren tävlade också om att få första gången arrangera Future Chapter på Åland och vann kampen. För första gången deltog också kammaren i den nationella tävlingen Årets Positivaste där kammaren lämnade in Dennis Jansson som kandidat, det höll inte hela vägen men Dennis fick utmärkelsen för Åland. Projektledarutmärkelser instiftades också under året vilket renderade till att bl.a Tiina Björklund och Björn Hägerstrand erhöll högsta projektledarutmärkelsen av 1:a graden samt Phil Pugsley Patron utmärkelsen för sina projektledarinsatser i kammaren. Under årsmötet skrevs också kammarens 3:e twinningavtal under med JCI Toompea från Tallin.

2005

PRES Pär Eriksson

484848_10151817130101442_313366773_n

2005 var ”Möjligheternas år”. Ett år går fort men ändå hinner det hända mycket. Till exempel fick vi äntligen en användbar klubblokal. Trots att det inte fanns med i planerna i början av året slog vi till när det dök upp en möjlighet att hyra en lokal i Mariehamns cetrum. Målsättningen att göra vårt nya namn JCI Mariehamn känt och profilera oss som en organisation som utvecklar ledarskap lyckades över förväntan. Verksamheten sprudlade av energi och var så intressant att media gärna ville hänga på. Det började tidigt i januari med Starta eget mässan och avslutades sent i december med upplösningen av JC mot Narkotika. Där emellan fick JCI idéforum & börs, Future Chapter i Eckerö där Ben Henriksson utsåg till senator (#6550), Nordic Travel & Trade och Marknadsföringsgruppen (Framtidsdagen och Bäst före seminariet) stor uppmärksamhet av samarbetspartners, deltagare och media.

2006

PRES Björn Wennström

JCI Pargas 070

Under 2006 var målet att åter skapa ett större engagemang bland föreningens medlemmar genom inspiration och glädje. En stor källa till inspiration och glädje var den stora skara med provmedlemmar som bland annat ordnade århundradets skojigaste provmedlemsfest på temat ’baksomfram’ i samband med Battle of the Baltic under augusti månad.

Under året utsågs två senatorer inom kammaren: Dan Mikkola (#65744) och Björn Hägerstrand (#66660). I mars månad kunde kammaren äntligen ta i bruk den nya klubblokalen i centrala Mariehamn och den innebar ett direkt lyft för hela verksamheten. Under året diskuterades flitigt den eviga frågan om svenskans roll i den finska organisationen. I samband med vårens västkongress beslöts att JCI Mariehamn skulle ta ansvar för arrangemanget av WestCongress2007.ax på Åland under hösten 2007 – något som senare blev historiens sista Västkongress. En annan av verksamhetsårets stora händelser var när IPP Pär ’Lordi’ Eriksson fick hela Havsvidden att sjunga ’Hard Rock Halleluja’. Samma kväll vann Finland för första (och sista?) gången ESC. 

2007

PRES Annette Holmberg

IMGP4986

Slogan för året var ” A smile A Misson A Goal, AAA

Ett av målen för året var att lyfta fram språkfrågan i JCI Finland och under året har vi verkligen placerat Mariehamn på JCI Finlands karta igen, det börjar ske en attityds förrändring och fler och fler pratar nu engelska med oss.

JCI Mariehamn debatterade för JCI Finland(Fredrik Häggblom, Peter Nylund och Annette Holmberg) på Europa kongressen i Maastricht där kammaren också var mest representerad av alla kammare i Finland( 18 personer). Många medlemmar valde att skola sig(2st Prime, 1 st Lead, 3 st FC, 3st PFL Plattform för ledarskap, 1 som gick den ledarskapsskurs som anordnades av JCI Finland)Fredrik Häggblom kämpade för kammarens ära i taltävlingen på det nationella årsmötet och kammaren debatterade på distriktmötet som vi vann och på det nationella mötet i Björneborg på Engelska mot Havis Amanda. Veronica Häggblom var enda deltagaren från kammaren men agerade som prisdomare under världskongressen i Antalya.

Vi fick en KPP( Nationellt ansvarig för produktiv ide) i Fredrik Häggblom som valdes in i centralförbundet för 2008. Anette Jansson blev utsedd till distriktsansvarig för internationella affärer för 2008.Skolnings mässigt ordnades det en hel del intressanta skolningar och när det ordnades debattskolning och kurs i situations anpassat ledarskap med skolare från JCI Sverige var det många medlemmar på plats.. Vi påbörjade arbetet med att ta fram ett brand, en vision och ett mål för JCI Mariehamn. Under året hade vi en hel del intressanta projekt och ett av dem var att ordna valvakor i samband med det val som hölls. På höstens lagtingsval så syntes vi och hördes i tidningar, radio och hela valvakan sändes live på tv och internet. Att synas i media och frekvent skicka ut pressreleaser var ett medvetet val under året. Under hösten ordnade vi västkongressen med 220 deltagare.

Andra projekt under året var FIM ett placerings projekt, Vett och etikett i trafiken Kammargolf 2007 , service Åland samt en grupp som aktivt jobbade för att söka så många pris som möjligt till kammaren. Detta resulterade i ett hedersomnamnande för bästa utbildningsverksamhet, som enda kammar i distrikt 2. Nytt för året var att det inför varje månadsmöte annonserade i lokaltidningarnas föreningskalendrar och det ordnades gratis barnvakt till månadsmötena under året för det som önskade och behövde.

2008

PRES Nina Danielsson

1545057_10151817129576442_399827854_n

Slogan för året var ”JCI din nyckel till framgång” och kammaren hade verkligen ett framgångsrikt år. Barn i Focus samlade in bl.a. musikinstrument till Valmiera musikskola i Lettland. EC gruppen ordnade en fin monter på Europakongressen i Åbo, Prisansökningsgruppen kammade hem på nationell nivå ”Årets Projekt” för Valvakan 2007 samt ett hedersomnämnande för ”Bästa utbildningsverksamhet”. Vidare hölls JCI Universityprojektet den första JCI skolningen på Åland någonsin. ITF tränare Timo Holopainen höll kurserna Presenter och Trainer för Jaycees både från Lettland, Island, Sverige, fastalandet och kammarens egna medlemmar och man höll till på Övernäsgården. STEG mässan hölls igen på Mariepark och Åland Tourist Map (Service Åland kartan) gjorde nytt försäljningsrekord. NOM gruppen gjorde en utredning om Åland kunde bli en egen JCI nation och våra senatorer med senator Björn Hägerstarnd i spetsen arrangerade senatorernas EC – Pre Tour runt om på hela Åland. Avatargruppen hade även några möten men gruppen beslöt att fortsätta följande år. Kammargolfen ordnades i vanlig ordning och en ny ledarskapsskola instiftades av VP1/IND Daniel Wachowiak. De som gick utbildningen fick under 6 olika tillfällen träffa ledare från bl.a. näringslivet. Pär Eriksson fick till sin förvåning senatorstiteln #68429 av NP Jyrki ”JJ” Lihr på kammarens spännande valmöte på stadshuset. Övriga gäster på möet var vännerna från Raseborgs Jhk. Havis Amanda blev kammarens första nationella twinningkammare på EC i Åbo och twinningavtalet med JCE Martinique skrevs under på WC i Delhi, Indien med WP Graham Hanlon med som vittne. Stadgarna fick på nytt ett skärskådande och den nya hemsidan som Vicke Backman designat publicerades. På novembers månadsmöte utsågs Veronika Häggblom till den 4:e hedersmedlemmen i kammaren.

2009

PRES Maria Hellman

1930929_31752982285_7984_n

Målet för året var att satsa på det som medlemmarna önskar för att få en ännu högre aktivitet i kammaren. Under året rörde sig månadsmötena över ett brett spektra av olika ämnen och uppslutningen till mötena var god. Hela sju projekt + kammargolfen och ledarskapsskolan gick av stapeln under året. Vi fick ett nytt, förhoppningsvis återkommande, projekt i 9 juni firandet som gav stor synlighet i press. Mycket fin publicitet fick vi även för Unga i Fokus-projektet med föreläsning av Paulo Roberto, samt för Bert Karlsson-föreläsningen, som många åländska företag tog del av.

Samma dag som valmötet hölls, ordnades i  oktober också en JCI Presenter-skolning i Kastelholm.

En stor händelse under JCI-året var också att JCI Mariehamn fick det hedersamma uppdraget att stå värd för 2010 års nationella valmöt. En projektgrupp tillsattes som ivrigt och intensivt satt igång med planeringen av arrangemanget. .

Under året blommade twinningverksamheten och vi hade många besök från våra twinningkamrar på både utbildningar, valmötet och årsmötet. Dessutom deltog medlemmar från kammaren i ett gemensamt ”Påskprojekt” tillsammans med Havis Amanda i Helsingfors under påsken, samt att twinningluncher ordnades på de internationella konferenserna.

För övrigt togs under året den första elektroniska kammarenkäten fram och det var mycket intressant att ta del av medlemmarnas åsikter om kammarens verksamhet. Förhoppningsvis blir även detta inslag ett återkommande grepp, för att över år kunna jämföra resultaten. Vi genomförde även en förändring av kammarpoängen för att skifta fokus mot ”kammarstatistik” istället för individstatistik. En viss individstatistik hålls kvar, men i en form där alla poänggenererande aktiviteter blir lika mycket värda.

Vi fick under året en ny senator i  Annette Holmberg #68782.

2010

PRES Joakim Blom

Ett händelserikt år som kulminerade i ett av världshistoriens bästa nationella valmöten.

Styrelsen tvingades direkt efter årsmötet in i hetluften att söka efter en ny kammarlokal. Anette Jansson hörsammade kallelsen och fungerade som projektledare för den nya kammarlokalen. Efter ett digert arbete kunde den nya kammarlokalen på Neptunigatan 35 invigas.

ÅTM, detta år kunde projektgruppen med Maria Wikman i spetsen stoltsera med världshistoriens tredje bästa försäljningssiffror, en bedrift som knappast var väntad under det grepp som långkonjunkturen just hade tagit på Åland.

9 Juni-projektet, som nu har blivit ett etablerat återkommande marknadsföringsprojekt för kammarens bild utåt, firades med pompa och ståt på Ålands Självstyrelsedag. Även detta år tog tårtan slut. Daniel Dahlén uppvisade en enorm effektivitet genom att genomföra hela projektet med endast två projektmöten.

I ett försök att effektivera det regionala beslutsfattande inom Juniorhandelskammaren minskade man antalet regioner till 4. Den nya regionen ”A” var ett resultat avsammanslagningen mellan av Region 2 och Region 5 samt juniorhandelskamrarna från Tuusula, Järvenpää och Forssa.  I det regionala arbetet kom mycket att kretsa kring att skapa verksamhetsmodeller för kommande verksamhet och att skapa en vi-känsla.

Sommarakademin som detta år, för första gången för så stor grupp, ordnades för hela Region A. Upplevelsen på hotell Brudhäll kom att bli uppskattad av samtliga deltagare. Genom Sommarakademin, har vi hädanefter möjlighet att påverka alla kamrarna i region A, och region A som den största regionen ger också det största röstetalet i nationella sammanhang.

I det nationella arbetet lades störst vikt vid aktivering av de mindre kamrarna. Övriga noterbara händelser var att kraven på svenska- och engelskakunskaper hos styrelsemedlemmarna i den nationella styrelsen cementerades genom en stadgeändring och inom ramarna för påverkan i samhället gjordes en ny position i den nationella styrelsen, nämligen Liasons Officer. Till LIO:s uppgifter hör att ansvara för Juniorhandelskammarens bild utåt.

Årets avsevärt största händelse var såklart det nationella valmötet som JCI Mariehamn ordnade. Hela kammaren engagerades, inte minst i marknadsföringsresor till alla nationella evenemang under hela året, utan också i genomförande av själva evenemangeget. Ett klanderfritt årsmöte ordnade Nina Danielsson, sedermera #69892, och alla hennes projektundergrupper och –medlemmar. JCI VP Thomas Meuli sade det bäst (fritt översatt):

”Ett sådant här evenemang har jag aldrig besökt på nationell nivå, liknande kongresser finns endast på europanivå”.

2011

PRES Carl Mörn

1800311_10151817121721442_62529417_n

Året präglades av en oro för kammarens ekonomi då Skatteverket bedömde att föreningen inte kunde anses vara allmännyttig så länge som projektverksamheten omsatte så stora belopp. Det var inte längre möjligt att bedriva verksamheten på samma sätt som tidigare, varför en projektgrupp fick i uppdrag att utreda vilka alternativ som fanns för att föreningen skulle kunna uppfylla villkoren för att anses som allmännyttig. Kammaren fick en ny senator då Björn Wennström erhöll sitt senatorsskap vid Distriktsmötet i Åbo.

2012

PRES Fredrik Häggblom

DSC_0329

Inför detta år lade styrelsen fram en omvälvande verksamhetsplan: Inga fler ”jobbiga månadsmöten”. Efter att under många år fått höra hur tråkiga, onödiga och tidsödande månadsmötena var -oftast bara en transportsträcka inför den efterföljande mycket roligare skolningen – så verkade den allmänna uppfattningen vara att månadsmöten var nåt nödvändigt ont som samlade styrelsen, nån projektledare som rapporterade om ett projekt och några provmedlemmar som tappert kämpade ihop tillräckligt med aktivitetspoäng för att bli invalda. Allt detta ändrades då månadsmötena togs bort. Årets verksamhetsplan innehöll endast fyra möten –årsmötet i januari, avslutningsmötet i maj (kombinerat med provmedlemsfest), startmötet i agusti och valmöte i oktober. Resten av året skulle fyllas av skolningar, projekt, resor och lunchträffar. Det visade sig efter ett tag att medlemmarna började sakna samvaron och träffarna, det där tråkiga blev ännu tråkigare när man inte längre hade några möten att gräma sig över. Till hösten började kammaren hålla några ytterligare möten och aktiviteten vaknade upp. Kammarens mångåriga projekt Service Åland/ Tourist Map bytte skepnad och drevs från och med detta år i form av ett aktiebolag. Omsättningen var blygsam men bolaget uppvisade ett överskott och dividend kunde utdelas till föreningen som enda aktieägare. I och med denna uppdelning av verksamheten så separerades föreningens allmännyttiga del från näringsverksamheten i Åland Tourist Map Ab. Ordningen var återställd men på grund av att ekonomin i kammaren inte längre var helt stabil, så reste medlemmarna i princip ingenstans.

2013

PRES Cecilia Jansson

Cia

Katten Jansson ledde kammaren framåt mot firandet av de första femtio åren. Aktiviteten i kammaren tog fart igen och medlemmarna deltog i möten såväl på distriktsnivå som nationellt och internationellt. Vid Europakongressen i Monaco deltog många Jaycees, senatorer, följeslagare och barn. Under året arbetade olika projektgrupper med förberedelserna inför jubileumsfesten i januari 2014.

 2014

PRES Harriet Bodö

Harriet

2015

PRES Terhi Metsola

RC_A_ehdokaskuva_Metsola

JCI Mariehamns fokusområden för år 2015 var att vara en aktiv och synlig förening med en intressant verksamhet för hela Åland. Det har varit viktigt att säkerställa kontinuiteten inom kammaren samt individens utveckling via projekt och skolningar. Fokus var att sträva mot att ha en god uppföljning gällande våra projekt och dokumentationen kring dem.

Under verksamhetsåret i JCI Mariehamn hade föreningen sju projekt och deltog i en tävling. Projekt 2015: ÅTM 2015, 9 juni, Årets Mest Positiva Ålänning, Sommarlovsentreprenörerna, Ledare för en dag (nytt projekt), Valvakan och Julgranen.

Målet var att upprätthålla kammarens dokumentation. Under året har vi jobbat med Agendium som är en databas där vi kan spara allt material och alla dokument, t.ex. projektdokumentation, allmän dokumentation och styrelsematerial. Målet var även att uppdatera eller utreda våra stadgar och ta fram kammarens verksamhetsdirektiv och ekonomidirektiv. Vi läste igenom stadgarna noggrannt och kom fram till att de ännu är up-to-date och endast behöver en ny mera läsvänlig layout. Den nya layouten för stadgarna godkändes på föreningsmötet i december. Verksamhetsdirektiven underlättar styrelsens arbete och göra det lättare att ha en löpande verksamhet från år till år även om styrelsen byts ut varje år. Verksamhetsdirektiven godkändes på föreningsmötet i december. Styrelse 2015 har gjort ekonomidirektiv och det godkändes på föreningsmötet i oktober.

Medlemmarnas och provmedlemmarnas aktivitet procentuellt sätt har varit på samma nivå som 2010 – 2014. I år deltog vi i få aktiviteter utanför Åland, största delegation från Åland var i JCI Nordic Conference i Tallinn.

2016

PRES Rasmus Basilier

PRES Rasmus Basilier

Kammaren gjorde något mycket otroligt i år, vilket var att ta hem det största röstetalet och säkra ordnandet av JCI Finlands årsmöte 2018! Vi har 400 pigga besökare att förvänta oss i april 2018, vilket kommer fylla Mariehamn med aktiviteter i en annars lugn tid på turiståret.

Aktiviteten i kammaren var generellt hög, med flera olika former av evenemang varje månad.

Det är också värt att notera att kammaren vuxit till sig lite den senaste tiden, och att framtiden ser ljus ut på den fronten. Sex nya medlemmar valdes in för 2016 och till och med 10 nya provmedlemmar har kommit med till 2017!