Styrelsen 2019

Styrelsen för verksamhetsåret 2019 leds av ordförande Ivar Gullström och du når honom på pres (at) jcimariehamn.ax

De övriga i styrelsen är:

  • Nina Peippo (skolningsansvarig och förste vice ordförande) ind (at) jcimariehamn.ax
  • Kristian Grönlund (ansvarig för internationella kontakter och andre vice ordförande) int (at) jcimariehamn.ax
  • Katarina Weckman (informationsansvarig och tredje vice ordförande) info (at) jcimariehamn.ax
  • Oscar Buss (evenemangsansvarig) mc (at) jcimariehamn.ax
  • Annica Brink (sekreterare) secy (at) jcimariehamn.ax
  • Diana Rosendahl (kassaansvarig) treas @ jcimariehamn.ax
  • Tanja Sabel (förra årets ordförande) ipp (at) jcimariehamn.ax

Delar av styrelsen 2019 från vänster: Diana Rosendahl,  Nina Peippo, Kristian Grönlund, Ivar Gullström. Katarina Weckman, Tanja Sabel samt Oscar Buss. Saknas på bilden gör SECY Annica Brink.