Styrelsen

President (ordförande): Robert Lönnqvist. Kontakt: pres@jcimariehamn.ax

SECY (sekreterare): Gustav Blomberg. Kontakt: gustav.blomberg@jci.fi / treas@jcimarieham.ax

LIO (informationsansvarig): Lenita Fagerlund. Kontakt: lenita.fagerlund@jci.fi

IND (skolningsansvarig): Alexandra Grahn. Kontakt: alexandra.grahn@jci.fi

MC (evenemangsansvarig): Pontus Danielsson. Kontakt: pontus.danielsson@jci.fi

TREAS (kassör): Ivar Gullström. Kontakt: ivar.gullstrom@jci.fi