Styrelsen 2021

Styrelsen för verksamhetsåret 2021 leds av ordförande Alexandra von Schantz och du når henne på pres@jcimariehamn.ax