Projektet startade med uppgiften att städa och fräsch upp den gamla lokalen. Alla inventarier skulle även gås igenom och struktureras upp på ett sätt som gjorde både lokalen och inventarier tillgängliga. Veckan innan projektet skulle ha sitt första möte svepte ett riktigt regnoväder in över Åland och skapade en översvämning i lokalen. Efter ett snabbt styrelsebeslut valde styrelsen att kammarlokalen skulle flyttas. Valet föll på Storagatan 17 B Norra lokalen. Den nya lokalen var stor och fräsch men saknade förråd.
I projektet utförde vi därför mindre byggarbeten och skapade ett fungerande förrådsutrymme/arkiv. Möbler flyttades, inventarier gicks igenom och en ordentlig rensning utfördes. Idag står lokalen helt färdig med ordning och reda och lokalen har en trevlig miljö. Nu återstår bara själva formalia på kommande bolagsstämma att få lokalen godkänd för möte och projektaktiviteter.

Vi vill passa på att tacka våra sponsorer under projektets gång.
Colorama Färghuset i Mariehamn, XL Bygg Simons bygg och trä och Ålands Bygg

Kammarlokalen


/Mikael Fagerlund, PL