St Michel

Deltog från JCI Mariehamn gjorde PRES Cia Jansson, senator Björn Hägerstrand och medlem Terhi Metsola.