Ledare för en dag

Ledare för en dag 2016

I år arrangerades Ledare för en dag för andra året i rad av JCI Mariehamn.

Evenemanget erbjöd ungdomar i åldern 18-25 år ett unikt tillfälle att sida vid sida följa en ledares arbete under en dag.

Tvåvägsutbyte

Ungdomarna fick möjlighet att uppleva vad ledarskap är på en praktisk nivå. Dagen gav dem  nya infallsvinklar för deras egen karriär- och utbildningsinriktning samt möjlighet att bekanta sig med framtida arbetsliv och arbetsplatser på Åland. Ledare på Åland fick möjlighet att dela med sig av sin arbetsdag och sitt sätt att leda när de under en dag hade en ungdom vid din sida. Tanken var att det skulle vara ett tvåvägsutbyte där ledarna och företagen också skulle få nytta av dagen och få ta del av ungdomens tankar och idéer om framtidens ledarskap och värderingar samt även ha möjlighet till direkt feedback om sitt egna ledarskap som uppstod i situationer under dagen.

Uppvärmning och Eftersnack nya inslag i årets upplaga

Inför året upplaga av Ledare för en dag jobbade projektgruppen fram ett mer omfattande koncept. Nytt för i år var att vi införde Uppvärmning och Eftersnack. Under Uppvärmningens intensiva 90 minuter har varvades diskussioner om ledarskapsteorier och personligt ledarskap med workshops där deltagarna i team fick lösa olika ledarskaps-case. Deltagarna förde en mycket engagerad dialog och delade med sig av höga förhoppningar om att utveckla en djupare förståelse för hur man kan agera som ledare! Allt tydde på att det var en lyckad uppvärmningskväll med slutkommentarer som inspiration, kunskap, olika perspektiv, varm i kläderna, våga fråga, förhoppning, ta chansen från deltagarna!

Under Eftersnacket fick de deltagande ungdomarna träffas och dela med sig av sina erfarenheter och reflektera i små grupper över vilka insikter de kommit till och vad de tar med sig in i framtiden.

Långsiktig positiv samhällspåverkan

Vi i projektgruppen anser att detta JCI evenemang kan växa i framtiden och till och med på lång sikt bli ett naturligt inslag i skolornas agenda under oktober månad och tillika ett återkommande koncept där åländska företag öppna sina dörrar för framtidens arbetstagare och ledare. JCI Mariehamn är här en viktig förenande länk mellan utbildning och näringsliv där utbytet som uppstår förhoppningsvis ska ha en positiv påverkan på det åländska samhället.

Syfte:

  • Inspirera till entreprenörskap och ledarskap
  • Lyfta fram ledarskapets möjligheter och utmaningar
  • Ge tips och stöd för framtidsplaner
 • Förstå tankar, värderingar och syn på ledarskap och arbetsliv

www.facebook.com/ledareforendag

www.ledareforendag.ax

Evenemangets 3 delar:

  • Uppvärmning, 28.9
  • Ledare för en dag, 3-7.10, valbar dag
 • Eftersnack, 11.10

Målgrupp:

 • Ungdomar i åldern 18-25 år

Projektgrupp 2016:

  • Anna-Lena Svenblad, Projektledare
  • Andreas Jörle, Projektmedlem
 • Simon Holmström, Projektmedlem

Årets deltagare:

Ledare Företag Ledare för en dag
Tove Erikslund Ålandsbanken Robert Karlsson
Thomas Lundberg Crosskey Maiken Söderlund
Victoria Sundberg Crosskey Kim Lindholm
Johannes Dahlman WJ Dahlman Ab Fredrika Rundberg
Ann-Louise Djupsund Hotell Arkipelag Therese Holmberg
Jan-Erik Rask Nordea Jens Lindberg
Anders Wiklund Optinova Maria Lindell
Gustaf Eklund Viking Line Rebecka Eriksson
Lotta Berner-Sjölund Visit Åland Ida Heino
Tom Pussinen ViskoTeepak Lenita Fagerlund

Text: Anna-Lena Svenblad, projektledare 2016

BodilLedare för en dag 3-7.10.2016

I oktober ordnar JCI Mariehamn för andra året i rad evenemanget Ledare för en dag. Evenemanget erbjuder ungdomar i åldern 18-25 år ett unikt tillfälle att sida vid sida följa en ledares arbete under en dag.

Du som ungdom får möjlighet att uppleva vad ledarskap är på en praktisk nivå. Dagen kommer ge dig nya infallsvinklar för din egen karriär- och utbildningsinriktning samt möjlighet att bekanta dig med framtida arbetsliv och arbetsplatser på Åland.
Datum:
 • Uppvärmning, 28.9 (17.30-19:00) Paf, Lövdalsvägen
 • Ledare för en dag, 3-7.10, valbar dag i samråd med ledare
 • Eftersnack, 11.10 (17.30-19:00) Hotell Pommern
Syftet med evenemanget är:
 • Inspirera till entreprenörskap och ledarskap
 • Lyfta fram ledarskapets möjligheter och utmaningar
 • Ge tips och stöd för dina framtidsplaner
 • Förstå dina tankar, värderingar och syn på ledarskap och arbetsliv
Projektgrupp:
Projektledare, Anna-Lena Svenblad,
Projektmedlem, Andreas Jörle
Projektmedlem, Simon Holmström

Kontakt:

Ledare för en dag 2015

Ledare för en dag är nu genomfört för i år. Vi tackar alla som har deltagit. Nedan några bilder från dagen. För mera bilder gå till vår Facebook-sida.

Susanne Olofsson, projektledare 2015

Bengt o Rebecka

Bengt Johansson, Strax, och Rebecka Eriksson.

IMG_1077[2]

Annika Dahlblom, museibyrån, och Bodil Dahlén.

JCI Mariehamn driver för första gången på Åland projektet Ledare för en dag under hösten 2015. Projektet har redan i flera år drivits i många andra JC-kammare i Finland (på fastlandet).

Projektet ledare för en dag riktar sig till ungdomar som går på gymnasiet. Det är gratis att delta för ungdomar och ledare och projektet ordnas av JCI Mariehamn.

Projektidén är att introducera och upplysa ungdomar om vilka olika chefspositioner det finns på arbetsmarknaden och vad det konkret betyder att vara chef. Kort sagt handlar projektet Ledare för en dag om att en ungdom får följa med en chef under en hel arbetsdag och att ungdomen i samband med det får se vilka de olika sidorna av chefskap är.

Vi erbjuder ungdomar möjligheten att träffa chefer från flera olika branscher och sektorer samt på olika nivåer. Projektet ordnas onsdagen den 28 oktober 2015.

Ungdomar: Är du intresserad av ledarskap och av att en dag bli en ledare? Nu har du möjligheten att en dag få följa med en ledare och se hur en vanlig dag kan se ut för en chef? Du har möjlighet att delta om du går i årskurs 3 hösten 2015 och är minst 18 år (det går också bra att anmäla sig om du snart ska fylla 18 år samt om du precis har inlett dina högskolestudier och är i tjugoårsåldern, huvudsaken är att du är motiverad att delta).

Ledare: Vill du vara en förebild för en ungdom som är intresserad av ledarskap? Har du möjlighet att ha med en ungdom på jobbet under en arbetsdag, den 28 oktober 2015?

Projektgrupp Ledare för en dag

 Projektgruppen: Olof, Susanne och Helena.