Jag vill först och främst tacka Er alla medlemmar för Ert givna förtroende som gett mig möjligheten att stolt fått leda kammaren under detta verksamhetsår, 2013. Det har varit ett intensivt, händelserikt och framförallt skolande år för Katten Jansson, något jag är oerhört tacksam över att jag fått uppleva. I denna text redogöras för vad vi i kammaren gjort och åstadkommit under året som gått. Tack för Ert engagemang och deltagande!

Årets tema har varit bolagsstyrning och vi har glädjande fått ta del av erfarenheter och kunskap inom området av Anders Ingves/Johanna Backholm på Paf och Peter Wiklöf på ÅAB. Tyvärr föll ett av årets tre utlovade tillfällen bort, beklagar givetvis detta. Förutom dessa skolningar inom temat har året bjudit på flera skolningstillfällen och sammankomster i friare form, där vi haft möjlighet att träffas, umgås och nätverka.

Jag kan här konstatera att vi förverkligat en stor del av våra målsättningar för året och kalendern blev dessutom tjockare än beräknat. Framför allt har vi genomfört eller påbörjat fler projekt än jag hade förväntat mig, det blev så många som nio avslutade och därtill tre påbörjade projekt som avslutas under 2014. Bland annat dök ett nytt spännande projekt upp på agendan, Sommarlovsentreprenörerna, vilket engagerade många kammarmedlemmar. Jag vill givetvis ge ett stort tack till alla årets projektledare och projektdeltagare som möjliggjort och genomfört alla årets projekt med bravur!

I verksamhetsplanen för året framgick att kammaren åtagit sig en utmaning om att vara minst fem representanter vid varje distrikt- och nationellt möte under året. Glädjande kan jag här meddela att vi varit representerade vid alla tillfällen, även om vi varit något färre (tre) på nationella mötena. Med tanke på att årets nationella möten var på för oss långväga avstånd, tycker jag att vi klarat utmaningen med beröm godkänt! Vi har också som styrelsen uppmanade om och önskade, varit på resande fot även internationellt. Till EC i Monaco hade kammaren en delegation på plats bestående av 14 (!) medlemmar och så var tre av våra senatorer på plats i Riga då JCI Latvia firade 20 års jubileum. Efter några återhållsamma år på resefronten utlovade styrelsen en generös resepolicy- och budget i verksamhetsplanen för att uppnå alla dessa resemål. Givetvis syns detta inspirationspaket i kassan, men jag hoppas att alla ni tycker det varit välinvesterat då många fått blodad tand och såväl distriktet som centralförbundet har blivit påminda om vår existens. Tack till alla ER som varit med och bidragit till många glada, inspirerande och förkovrande reseminnen!

Vi i styrelsen har också jobbat hårt och målmedvetet för att förbättra veckobreven och andra informationskanaler så som Facebook och Twitter, för att hålla er kammarmedlemmar så uppdaterade som möjligt. Vi har också skapat dropboxkonton för att säkerställa att material samlas, arkiveras och finns till förfogande för kommande styrelser och medlemmar med mera. Jag vill därför i detta skede ge en extra eloge till SECY Hanna Ekholm och LIO Susanne Olofsson för Er hängivna arbetsinsats inom kommunikation och information! Jag vill även tillägga att kammaren synts och hörts i media vid flertalet tillfällen under året, vilket heller inte skett utan en aktiv och trägen insats av framförallt årets LIO!

Innan jag ger ordet och ratten vidare vill jag än en gång, av hela mitt hjärta tacka Er alla för ett givande och minnesvärt år! Sist men sannerligen inte minst, vill jag ge tusen tack till styrelsen för Ert gedigna arbete och goda samarbete under året! Jag vill även önska nästa års PRES Harriet Bodö och styrelsen 2014 all lycka och välgång!

/Cecilia Jansson, PRES 2013

Cia