Årsmötet 2024 gick av stapeln lördagen den 10.2.2024, där det börjades med ett möte där vi kunde godkänna verksamhetsplan samt budget för 2024, samt godkände 2023 års bokslut. I och med detta så har nu styrelsen 2024 officiellt kommit igång.

JCI Mariehamns styrelse 2024, från bilden saknas vår LIO Lenita Fagerlund. Våra namn är presenterade under ”OM OSS” på hemsidan.

Kvällen till ära hade vi internationella gäster på besök:
Per Rylander och Robert Aronson från JCI Stockholm (Sverige)
Mihkel Nigul från JCI Toompea (Estland)
Daisy Kangas från Havis Amanda (Finland)
Pernilla Granqvist från JCI Lojo (Finland)

Totalt var det 36 deltagare under kvällen.

Under middagen efter mötet uppmärksammades och hedrades många fantastiska Jaycees, där Alexandra Sandberg vann hela tre olika priser. Ivar Gullström och Lenita Fagerlund kom hack i hälen och vann två vardera. Nedan alla våra fantastiska vinnare, grattis!

Årets Jaycee – Alexandra Sandberg
Årets nykomling – Lenita Fagerlund
Senatorernas överraskning – Ivar Gullström
Trivselhotellets aktivitetspris – Ivar Gullström
Årets sporrare – Alexandra Sandberg
Årets Kamel – Gustav Blomberg
Årets sjöfarare – Lenita Fagerlund
Årets projektledare – Alexandra Sandberg
Årets följeslagare – Jan Metsola