Vid årsmötet den 24 januari 2014 tillträdde styrelsen för verksamhetsåret 2014. Styrelsen leds av ordförande Harriet Bodö.

De övriga i styrelsen är Terhi Metsola vice ordförande 1 (ansvarig för skolningar), Linda Kraufvelin vice ordförande 2 (ansvarig för internationella kontakter), Andreas Brink (evenemangsansvarig), Mikael Fagerlund (kassör) och Cecilia Jansson (förra årets ordförande). Till styrelsen hör även informationsansvariga Susanne Olofsson och Julia Stenius.

 

892A3407s

Styrelsen 2014, saknas på bilden gör Cecilia Jansson, foto: Therese Andersson.

På årsmötet hölls även en traditionsenlig priscermoni för verksamhetsåret 2013, priserna gick till följande:

Senatens pris: Harriet Bodö.

Årets JC: Susanne Olofsson

Näringslivspriset: Projektgruppen för Sommarlovsentreprenörerna

Kreativitetspriset: Projektgruppen för Sommarlovsentreprenörerna

Årets projektledare: Anna-Lena Svenblad

Årets Kamel 2013: Cecilia Jansson

Årets följeslagare: Jussi Aarnio

Aktivitetspriset: Terhi Metsola

Årets nykomling: Mikael Fagerlund

Gamylpriset: Björn Hägerstrand

Årets Brand Champion: Madeleine Sandell

Alandica-64Pristagarna

Under verksamhetsåret 2014 kommer fokus att ligga på nätverkande och informella träffar på hemmaplan. Årets skolningstema är personligt ledarskap. Styrelsen kommer att jobba för att utöka samarbetet med det åländska näringslivet och organisationer. Tyngdpunkt kommer även att läggas på att samarbeta med vänkammare på andra orter och ha regelbundet utbyte med dem. Även resorna nationellt är viktiga så som distriktets årsmöte och valmöte, samt utmana i distiktets golftävling i september. Internationellt finns det möjlighet att resa till Malta och till Tyskland på konferenser. Bland årets planerade projekt kan nämnas det återkommande kartprojektet (Åland Tourist Map) PRES-Akademin med ca 100 deltagare från hela Finland i maj, framtagande av en strategi, ledare för en dag, julgranen och 9 juni- projektet.

 

/Susanne Olofsson, LIO