Internationellt

Twinning

Begreppet twinning härstammar från engelskans ”twins” och JCI:s twinningprogram tar avstamp från en rad i föreningens grundvärderingar;

”Vi tror att…människornas brödraskap är viktigare än nationernas suveränitet…”

Twinningprogrammet är ett frivilligt avtal mellan två lokala föreningar eller mellan två länder inom JCI. Syftet med twinning är främst utbyte av idéer, kultur och projekt. Twinningverksamhet syftar också till att föra med sig en djupare förståelse för vikten av diversitet och globalt samarbete.

Ansvarig person för twinning inom kammaren är styrelsemedlem VP2/INT (andre vice ordförande/international). I år är det Georgiana Zideanu, kontakta henne på int (at) jcimariehamn.ax.

JCI Mariehamn har fem twinningkammare:

  • JCI Stockholm Twinningavtalet skrevs under 6 juni 2003 på Europakonferensen i Birmingham

 

  • JCI Riga Twinningavtalet skrevs under 6 november 2003 på Världskongressen i Köpenhamn.   

 

  • JCI Toompea i Tallinn. Twinningavtalet skrevs under 22 januari 2005 på kammarens årsfest i Mariehamn.

 

 

 • JCI Martinique Twinningavtalet skrevs under på Världskongressen i New Delhi 2008.

Tillsammans med våra twinningkammare har vi genom åren genomfört bland andra följande aktiviteter:

  • Twinninglunch på EC 2016 i Tammerfors tillsammans med JCI Toompea, JCI Havis Amanda, JCI Stockholm och JCI Riga.

 

  • Twinninglunch på JCI Nordic Inspiration Conference ”Beyond Boarders” i Tallinn, Estland tillsammans med JCI Toompea och JCI Stockholm.

 

  • Twinninglunch på EC 2015 i Malta tillsammans med JCI Toompea, JCI Havis Amanda, JCI Stockholm och JCI Riga.

 

  • Vid kammarens 50-årsfirande (2014) deltog medlemmar från JCI Stockholm, JCI Toompea och Havis Amanda.

 

  • Välgörenhetsdag på barnsjukhus i Helsingfors tillsammans med Havis Amanda (2009).

 

  • JCI Business Connection (2004) var ett samarbetsprojekt, som JCI Mariehamn var initiativtagare till där åländskt näringsliv fick komma i kontakt med företag från Estland och Lettland. Både JCI Toompea och JCI Riga deltog i samarbetet.

 

 • Helping Hands (2004) var ett samarbetsprojekt med JCI Riga, där kammaren samlade ihop datautrustning och gymnastikredskap till en skola utanför Riga.

Battle bild

Tillsammans med JCI Stockholm, JCI Toompea och JCI Riga har traditionellt arrangerats twinningevenemanget Battle of the Baltic, som ordnades första gången år 2003. På Battle of the Baltic träffas medlemmarna från de fyra kamrarna och kammaren som vinner flest tävlingar på Battle of the Baltic blir också arrangör för evenemanget följande år. 

Twinning is winning

Internationella aspekter

Inom JCI arrangeras årligen en Europakonferens och en världskongress där kammare runt om i världen träffas, läs mer under konferenser. Utöver dessa finns även möjlighet att delta i en uppsjö av evenemang av olika slag utomlands.

Det är också viktigt att den internationella aspekten är närvarande lokalt. Internationalisering lokalt handlar om allt från tillgång till information från JCI International, till skolningar och evenemang där vi bjuder in kammare från andra länder.

JCI Mariehamns medlemmar i JCI World Congress 2018 i Goa, Indien