”Inspired in Finland” – ett projekt där Savonlinna Opera Festival i samarbete med JCI Finland vill lyfta fram finskt företagande och företag med passion och visa att det finns framgångsrika företag i vårt land.  Totalt deltar 350 företag från hela Finland och av dem är är fyra företag från Åland; Blick Bildbyrå, Saxess, Laura Vauras och Backmans Smakverk. Terhi Metsola från JCI Mariehamn ansvarade för koordineringen för distrikt A i JCI Finland gällande projektet och totalt deltar 148 företag från distrikt A.

Här kan ni läsa om de åländska företagen:

Blick Bildbyrå

Saxess

Backmans Smakverk

Laura Vauras

 

/Susanne Olofsson