Distrikt A’s valmöte ordnades i år tillsammans med distrikt B i Helsingfors den 22-24 september 2023.

Från JCI Mariehamn deltog PRES Robert Lönnqvist, provmedlem Lenita Fagerlund och medlemmarna Susanne Olofsson och Ivar Gullström.

Totalt deltog ca 300 personer i konferensen. På programmet stod välkomstfest, konferensprogram inklusive föreläsningar och workshops och galamiddag på lördagkväll.

Flera av JCI Mariehamns medlemmar deltog på lördagen i workshopen Have a nice conflict med Tom Suvanto, där SDI-modellen gicks igenom.

En trevlig helg med nya och gamla JC-vänner. På söndagen hann vi även med att turista i ett nästan sommarvarmt Helsingfors.

Vid pennan,

Susanne Olofsson