Category: Allmänt

Barnens val

Under kommunal- och lagtingsvalet 2019 kommer även Barnens val att ordnas. Barnens val är ett val för alla barn från unga år upp till 17 år. Under valdagen kommer det i vallokalerna att finnas affischer och röstsedlar för barnen. I Barnens val är kandidaterna djur med olika egenskaper. Valproceduren liknar i stort proceduren för röstberättigade i kommunal- och lagtingsvalet. Barnen läser om djuren, väljer vem de vill rösta på, tar en valsedel, skriver siffran på den och sätter sedan valsedeln i valurnan. Ett resultat från valet kommer att presenteras.

Idén om Barnens val kommer ursprungligen från Björneborgs Stad 2017. Materialet för Barnens val har arbetats fram av JCI Finland, Björneborgs Stad och Kommunförbundet. Materialet användes i fasta Finland under EU-valet 2019.

Önskar ni mera information om projektet Valvakan och Barnens val kontakta projektledare Mikael Fagerlund på 0408209933.

Delar av projektgruppen för Valvakan 2019.
Läs mer

Valvakan 2019

Valvakan är ett projekt som JCI Mariehamn har drivit sedan 1970-talet. Projektet innebär att JCI Mariehamn arrangerar valvaka samt rapporterar det preliminära valresultatet gällande lagtings- och kommunalvalet på Åland. Val hålls vart fjärde år och infaller nu närmast söndagen den 20 oktober.

Under åren har valvakan på olika sätt utvecklats och den kanske största milstolpen hittills var år 2007 då JCI Mariehamn var med och utvecklade ett valrapporteringssystem. Det innebar att ett preliminärt valresultatet kunde presenteras redan under valkvällen. En nyhet som lanseras i och med årets valvaka är Barnens val, som handlar om att öka intresset och förståelsen för val redan hos barn för att på så vis visa hur viktigt det är att använda sin rösträtt.

Valvakan 2019 ordnas på Alandica i Mariehamn. Projektledare för projektet Valvakan 2019 är Mikael Fagerlund och projektgruppen består av 12 personer.

Önskar ni mera information om projektet kontakta projektledare Mikael Fagerlund på 0408209933.

Läs mer

Årsmöte 2019

Årsmötet 2019 gick av staplarna lördagen den 26.1.2019, där det börjades med ett möte där vi kunde godkänna verksamhetsplan samt budget för 2019, samt godkände 2018 års bokslut. I och med detta så har nu styrelsen 2019 officiellt kommit igång.

JCI Mariehamns styrelse 2019, från bilden saknas vår SECY Annica Brink. Våra namn är presenterade under ”OM OSS” på hemsidan.

Under middagen efter mötet uppmärksammades och hedrades många fantastiska Jaycees, där Terhi Metsola vann hela fyra olika priser, och Ivar Gullström kom hack i hälen och vann två. Nedan alla våra fantastiska vinnare, grattis!

PRES19 Ivar Gullström som vann b.la. priset Vandrande kamelen.

Trivselhotellets aktivitetspris – Terhi Metsola

Näringslivspriset – Nationella Årsmötet 2018, Boost Your Career

Årets nykomling – Oscar Buss

Kreativitetspriset – Katarina Weckman

Årets JC – Ivar Gullström

Gamylpriset – Terhi Metsola

Årets kamel – Ivar Gullström

Who Dares Wins – Den som vågar vinner – Terhi Metsola

UTMÄRKELSER

Projektledarutmärkelse 1:a graden & Phil Pugsley Patron foundation – Terhi Metsola

Projektledarutmärkelse 2:a graden – Mikael Fagerlund

Projektledarutmärkelse 3:e graden – Susanne Olofsson

JCI Mariehamn hedersmedlem & JCI Finland Foundation – Maria Hellman-Aarnio


Läs mer

Snart är verksamhetsåret slut..

… och JCI:s nya styrelse tar vid! Varmt välkomna till:

PRES – Ivar Gullström
VP1 – Nina Peippo
VP2 – Kristian Grönlund
VP3 / LIO – Katarina Weckman
MC – Oscar Buss
TREAS – Diana Rosendahl
SECY – Annica Brink
IPP – Tanja Sabel

Verksamhetsgranskare:
Terhi Metsola, Simon Hägglund

Verksamhetsgranskarsuppleant:
Simon Holmström, Gustav Blomberg

44905862_10157924886239196_7080843707372535808_n

På bilden syns, från vänster: Diana Rosendahl, Nina Peippo, Kristian Grönlund, Ivar Gullström, Katarina Weckman, Tanja Sabel, Oscar Buss

 

Vi vill också hälsa de nya provmedlemmarna välkomna:
Nancy Scott
Rebecca Nordenström
Jannica Lindberg
Evelyn Joelsson-Påvalls
Jesper Josefsson

 

Läs mer

Projekt i JCI Mariehamn, 2018

Styrelsen har nöjet att presentera årets projektledare:
Ledare för en dag – Nina Peippo
GDPR – Alex Östergård
ÅTM 2019 – Ivar Gullström

samt nytt bonusprojekt:
Årets Arbetsgivare – Katarina Weckman.

Även projektet Strategi 2019-2022 kommer att utföras i kammaren.

Styrelsen tackar för visat intresse för kammarens verksamhet och önskar er lycka till och mycket glädje i rollen som projektledare!

 

 

Läs mer

Grattis till JCI Mariehamns nya senator, Terhi Metsola #76947

Terhi Metsola blir senator #76947

Juniorhandelskamrarna i Finlands nationella årsmöte i Mariehamn nådde sin höjdpunkt då Terhi Metsola beviljades det högsta erkännandet man kan uppnå i den internationella organisationen JCI: hederstiteln senator.

Ett senatorskap i Junior Chamber International (JCI) är en livstids medlemskap i en global förening. Senatorskapet utdelas till den medlem som genom sitt engagemang bidragit till verksamheten utöver det vanliga och kan tjäna som ett föredöme och ledare. Att vara senator innebär att man är en del i ett nätverk som finns i 120 länder över hela världen. Cirka 20 nya senatorer utses varje år i Finland.

Terhi gick med i juniorhandelskammaren i Vichtis 2009, där hon var ordförande 2012. Då hon flyttade till Åland bytte Terhi kammare till JCI Mariehamn, där hon var ordförande 2015. Terhi har även haft förtroendeuppdrag i såväl distrikt A som det nationella centralförbundet, där hon som bäst fungerar som skolningsansvarig.

 

Källa: https://nuorkauppakamarit.fi/terhi-metsola-senaattoriksi-76947/

IMG_20171130_215313 JCI Gala_0106_preview

Bild 1: Terhi Metsola                                                         Bild 2: Terhi Metsola med sin senatorutmärkning i april 2018 

Läs mer

Årsmöte- och årsfest 2018

27.01.2018

Kammarens årsmöte och årsfest hölls i slutet på januari. I.o.m. att ett bokslut för föregående verksamhetsår inte presenterades på årsmötet kommer ett extra insatt föreningsmöte att bli aktuellt.

Årsfesten var en lyckad och festlig tillställning på Nautical där flera aktiva och ambitiösa JCI medlemmar tackades för sina insatser under året 2017. Till pristagarna hörde Ivar Gullström (årets nykomling), Anna-Lena Svenblad och Maria Hellman-Aarnio (Gamylpriset), Elina Lindroos (Brand Champion), Mikael Fagerlund (Aktivitetspriset samt Senatorernas utmärkelse), Jan Metsola (Årets följeslagare), Alex Östergård (Årets Kamel), och Terhi Metsola som vann hela fyra priser för sina fantastiska insatser detta år! (Näringslivspriset, Årets projektledare, Who dares wins och Årets JC).

 

unnamed-2

Läs mer

Valmöte

Fredagen den 6 oktober höll JCI Mariehamn sitt årliga valmöte. I vanlig ordning inleddes kvällen med valfläsk där de som kandiderade till nästa års styrelseposter bjöd på olika godsaker. Efter valfläskandet och lite mingel var det dags för föreningsmöte i GE-huset. Av årets provmedlemmar valdes Sofi Ekholm, Tanja Sabel, Suvesh Kumar, Ivar Gullström, Sara Degerth, Simon Hägglund och Alexandra von Schantz in som medlemmar i kammaren. PRES Alexander Östergård tilldelade de nya medlemmarna sina JCI-pins. Under valmötet tillsatte föreningen även en del av nästa års styrelseposter. Efter mötet förflyttade medlemmarna sig till Dinos för middag, sång och en fortsatt trevlig kväll!

Grattis styrelsen 2018!

VP2/INT Gustav Blomberg

VP3/LIO Elina Lindroos

SECY Sofi Ekholm

MC Ivar Gullström

IPP Alexander Östergård

  Valmöte kollage

Valfläsk från blivande SECY Sofi (uppe till vänster) och PRES Alexander tillsammans med nyinvalda medlemmarna Alexandra, Ivar och Sofi.

IMG_2949

Styrelsen 2018!

IMG_2953

Styrelsen 2017!

Läs mer

Vill du bli medlem?

JCI-profile

Är du intresserad av ledarskap, nätverkande, företagsamhet och internationalisering?

Välkommen till JCI Mariehamn!

JCI Mariehamn är en 50-årig förening för unga ledare och entreprenörer och alla som är intresserade av att utvecklas genom skolningar, projekt och företagsbesök. I föreningen vidgar vi vårt nätverk genom informella träffar så som luncher, after work, deltagande i nationella och internationella konferenser samt andra föreningsaktiviteter.

Varje år tar vi in provmedlemmar till föreningen. Att vara provmedlem innebär att man under ett års tid får möjlighet att bekanta sig med JCI (Junior Chamber International) för att se om det är något man tycker är intressant och givande. Som provmedlem deltar du i minst ett föreningsmöte, ett projekt, en provmedlemsskolning, en JCI-skolning, en aktivitet utanför hemmakammaren, skriver en presentation till kammartidningen samt ordnar en provmedlemsfest tillsammans med de andra provmedlemmarna. Om man uppfyller de målen och känner att JCI Mariehamn är en intressant förening kan man bli ordinarie medlem efter provmedlemsåret. Du behöver fylla 24 år det år (2018) som du är provmedlem, våra ordinarie medlemmar är mellan 25-40 år.

Intresserad? Kontakta oss via formuläret på vår hemsida:

eller skicka ett mail till ind@jcimariehamn.ax, så skickar vi dig en ansökningsblankett där du bl.a. får berätta om dig själv, varför du är intresserad av att bli medlem i JCI Mariehamn, vad du tror att du kan bidra med till föreningen och vilka förväntningar du har på ett medlemskap.

Skicka din ansökan till oss senast den 1 oktober 2017.

Vill du ha mer information om JCI Mariehamn och vad det innebär att vara provmedlem är du välkommen att kontakta vår ordförande Alexander Östergård på pres@jcimariehamn.ax.

Mer information om vår verksamhet hittar du också på vår Facebook-sida.

Mer information om JCI hittar du på www.jci.cc

Läs mer