Den 2 september höll JCI Mariehamn sitt traditionsenliga startmöte i kammarlokalen. Före mötet höll vår vice ordförande och doktoranden Annica Brink en Östersjöskolning där medlemmarna fick lära sig lite om hur vårt hav fungerar, varför det är så känsligt och vilka hot mot havet som är aktuella idag. Efter föreningsmötet åt deltagarna middag tillsammans samtidigt som JCI Mariehamns nya (från 2019) strategi diskuterades. En trevlig kväll blev det och härmed är kammarens höstsäsong inledd!

Skolning red

Läs mer