Battle of the Baltic

Uppdrag: Arrangera ett evenemang på Åland för våra twinningkammare runt Östersjön. Evenemanget ska vara i form av en tävling mellan de olika kamrarna. Målet med evenemanget är att umgås med våra twinningkammare och förtäta samarbetet med dem. Evenemangsbiljetter kan säljas med logi inklusive för att styra alla deltagare att vara på samma plats.En av projektledaren uppgjord projektplan, tidsplan och budget ska godkännas av styrelsen innan projektet startas. I projektplanen bör kriterier för prisansökan på nationell nivå beaktas.

Budget: Projektet är tänkt att gå +-0. Evenemangsdeltagarna betalar deltagaravgift som täcker alla kostnader. Sponsorer kan också sökas för att täcka kostnader. För projektavslutning reserveras 30€/projektmedlem i kammarens budget. Om projektet gör ett positivt resultat används projektets medel i första hand. Eventuellt överskott tillfaller kammarens kassa.

Enkät: En enkät bör skickas ut till kammarens medlemmar och twinningkamrarnas medlemmar för att samla information om tidigare arrangemang av evenemanget.

När: Evenemanget äger rum sommaren 2021, under förutsättning att det rådande läget tillåter.

Covid19-anpassning: Projektet ska planeras och genomförs med utgångsläge att evenemanget kan hållas, men anpassas så att kostnaderna minimeras ifall evenemanget måste inhiberas och deltagaravgift betalas tillbaka. Om evenemanget måste inhiberas sparas planeringen som har blivit gjord för att kunna genomföra det 2020.