På årsmötet och årsfesten i lördags var det traditionsenlig prisutdelning för att uppmärksamma 2014 års prestationer inom kammaren. I år delades tolv priser ut. Vi har också ett nytt pris inom kammaren – Who Dares Wins/ Den som vågar vinner. Priset instiftades av senator #73446 Fredrik Häggblom.

2014 års pristagare är:

Årets Nykomling – Rasmus Basilier

Årets Följeslagare – Jan Metsola

Årets Språkrör – Linda Kraufvelin

Trivselhotells Aktvititetspris – Hanna Ekholm

Näringslivspriset – Projekgruppen för ÅTM

Kreativitetspriset – Projektgruppen för PRES-Academy

Gamylpriset – Annette Holmberg-Jansson, Nina Danielsson & Tiina Björklund

Årets Kamel – Terhi Metsola

Årets Projektledare – Terhi Metsola

Brand Champion – Susanne Olofsson

Senatorernas Överraskningspris – Madeleine Sandell

Årets JC – Harriet Bodö

Who Dares Win/ Den som vågar vinner – Harriet Bodö

 

IMG_8872

Utöver kammarpriserna delades även Projektledareutmärkelse av första graden välförtjänt ut till Madeleine Sandell för hennes sjufaldiga projektledarskap inom kammaren. I och med Projektledarutmärkelsen fick Madde också sin Phil Pugsley utmärkelse.

Prismotiveringarna för 2014 års priser är:

Årets nykomling har från första stund visat stort intresse för kammaren och dess verksamhet. Driftig och entusiasmerande är ord som lätt förknippas med denne nykomling. Att sitta tyst i ett hörn och hålla med är inte riktigt nykomlingens stil, intressanta och intensiva diskussioner uppstår oftast i denne nykomlings sällskap. Full fart och stort JCI hjärta från första stund, vi hoppas det fortsätter många år till. Årets nykomling är Rasmus Basilier!

Årets följeslagare börjar bli gammal i gemet och har nog minst sagt vanan inne när det gäller det här med JC. Och tur är väl det, för mer lär komma! Årets följeslagare har inte bara stöttat på hemmaplan, hen är också en riktig klippa för resten av vår kammare – alltid villig att hjälpa till, ge goda råd och dela med sig av sin kunskap. Tack för att du är du! Årets följeslagare är Jan Metsola!

Årets Språkrör delas i år ut för första gången sedan priset instiftades 2010 av Annette Holmberg-Jansson. Priset går till den kammarmedlem som aktivt jobbat för det svenska språket inom JCI Finland. Årets pristagare har utmanat sig själv, nätverkat på ett imponerande sätt och framför allt ställt krav på att få information på det egna språket inom Team Finlandia. Årets språkrör är Linda Kraufvelin.

Trivselhotells aktivitetspris går till den medlem utanför styrelsen som under året varit mest aktiv. Årets pristagare har under året gjort en liten comeback till vår stora glädje, skrattmusklerna och diskussionshjärnan tackar extra mycket för stimulansen. Årets pristagare är engagerad, entusiastisk och är inte rädd för att stå på sig och framföra sina åsikter. Listig som en räv, rolig som få och både vidsynt och klok som en uggla. Trivselhotells aktivitetspriset går till Hanna Ekholm!

Näringslivspriset går till projektgrupp, projektledare eller medlem för insatser som märkbart gynnat det lokala näringslivet. Priset går i år till den projektgrupp som bokstavligen satte JCI Mariehamn och dom åländska företagen på kartan igen. Näringslivspriset 2014 går till ÅTM projektgruppen!

Kreativitetspriset går som namnet säger till projektgrupp eller projektledare för nyskapande och kreativitet under året. Årets pristagare gjorde något som aldrig gjorts förut, en utmaning värdig en stolt 50 åring. Nyskapandet hade många dimensioner och slutresultatet kan inte sägas vara annat än klockrent. Beröm hördes från högsta ort och pressen är hög på årets arrangör. Tack vare projektgruppen visade JCI Mariehamn ännu en gång att vi kan arrangera högklassiga evenemang. Årets kreativitetspris går till projektgruppen för PRES-akademin!

Gamylpriset ges till den tupp, senator eller hedersmedlem som varit speciellt aktiv under året. I år går priset till räddare i nöden som kom in och visade oss ungdomar var skåpet ska stå och hur lasset ska dras. Gamylpriset går till Annette Holmberg-Jansson, Nina Danielsson och Tiina Björklund för deras deltagande i ÅTM-projektet.

Årets kamel ges till den medlem som envist, uthålligt och oförtrutligt strävat framåt under året. Pristagaren har röstats fram av kammarens medlemmar. I år går priset till en person som delat med sig av sin stora JC-kunskap inom projekt, inom distriktet, i styrelsen och för mig (Harriet) personligen varit ett oerhört stort stöd i både med- och motgång. Årets kamel är Terhi – Supernainen – Metsola!

Årets projektledare – vi är nog många som undrar varifrån årets projektledare får sin energi och tid att hålla koll, styra upp, leda och supporta projektgruppen. Ett stort intresse, äkta engagemang och mycket kunskap är nog en del av framgångsreceptet, en annan är att årets projektledare inte räds nya utmaningar eller att ställa krav på både sig själv och andra. Resultaten i projekten talar sitt tydliga språk – årets projektledare har lett två stora projekt med van hand och med ett imponerade slutresultat. Årets projektledare är Terhi Metsola!

Årets Brand Champion är nog en större champion än hen själv alla gånger är medveten om. Kunskapsområdet är brett, JCI-engagemanget är stort och under året har den här personen växt som ledare, JC och person. Under året har pristagaren tagit kammaren till en helt ny nivå när det gäller information och har även tillsammans med sin projektgrupp stakat ut kursen för kammarens framtida verksamhet. Årets Brand Champion är en sann JC, och har under året varit ett stort stöd för hela styrelsen och mig som PRESident. Årets Brand Champion är Susanne Olofsson!

Årets JC. Detta pris går till den medlem som mot bakgrund för sina insatser för kammaren under verksamhetsåret verkligen utmärkt sig. Personen har under året visat på ett enormt engagemang och varit en utmärkt representant för kammaren både på hemmaplan och utsocknes. Superlativen behöver knappast staplas på rad då personen talar för sig själv. Årets JC är Harriet Bodö!

Motivering och bakgrund till Who Dares Wins:

Priset tilldelas den medlem som under året visat vilja och engagemang att söka utmaningar utanför kammarens trygga famn, på distrikts-, nationell- eller internationell nivå. Det är bättre att lyssna till den sträng som brast än att aldrig spänna en båge, för endast den som vågar kan vinna. Priset går till Harriet Bodö!

Priset instiftats 2014 av Senator Fredrik Häggblom #73446, Nationell kassör JCI Finland 2009

Bakgrund: tidigare har det funnits ett pris i kammaren som delats ut till den som varit engagerad på distrikts- och/eller nationell nivå (Vi i 2:an-priset). I samband med att nuvarande distriktsindelningen trädde i kraft 2010 så delas inte längre Vi i 2:an-priset ut. Kammaren behöver således ett nytt pris.

Instiftaren av Who Dares Wins tycker det är av yttersta vikt för kammaren att uppmuntra medlemmarna till engagemang även utanför Åland, för att bredda och utveckla medlemmarnas kunskaper och erfarenheter. Vi ska inte glömma bort att alla JC-poster innehas av en person under 40 år som samtidigt är medlem i en lokal kammare. Till och med medlem i JCI Mariehamn kan bli världspresident –bara man vågar försöka!

Pristagaren utses av kammarens styrelse i samråd med instiftaren. Till priset kan även tillkomma ett resestipendium, vilket instiftaren meddelar separat för respektive år.